خوب باشم

موضوع دست نوشته ها

هدایای طبیعت را دریافت خواهم کرد

امروز با سپاس همه هدایایی را که زندگی به من پیشکش می کند ، خواهم پذیرفت هدایای طبیعت را دریافت خواهم کرد : نور آفتاب و آواز پرندگان و بارانهای بهاری یا نخستین بارش برف زمستان را. در برابر دریافت از دیگران نیز گشوده...

دنبال کنید

ما را در شبکه اجتماعی همراهی و دنبال نمایید.