خوب باشم

کار نیک روزانه شماره ۴

🔺 ⁣⁣⁣آب دادن به گیاهان، درختان در محیط کار، محل زندگی یا هرجا که گیاه تشنه دیدیم حتی با خرید یک بطری آب معدنی آنها را سیراب کنیم.

🔶 ⁣#انجام_کارنیک_روزانه

❇ ممارست و تمرین روزانه برای انجام کارهای نیک داشته باشیم.

نظر پر مهر شما

دنبال کنید

ما را در شبکه اجتماعی همراهی و دنبال نمایید.