خوب باشم

کار نیک روزانه شماره ۲

⁠کار نیک روزانه شماره ۲

🔺 ⁣به حیوانات و پرندگان محله مون یا پارک نزدیک خونه غذا بدیم.

🔶 ⁣#انجام_کارنیک_روزانه

❇ ممارست و تمرین روزانه برای انجام کارهای نیک داشته باشیم.

نظر پر مهر شما

دنبال کنید

ما را در شبکه اجتماعی همراهی و دنبال نمایید.