خوب باشم

کار نیک روزانه شماره ۱

⁠کار نیک روزانه شماره ۱

🔺 ⁣برای پاکبان محله مون یا باغبان پارک، یا هرکسی که فکر می کنیم می تونیم هر روز، یا هر شب، یک شیشه آب یا شربت تهیه کنیم.

🔶 ⁣#انجام_کارنیک_روزانه

❇ ممارست و تمرین روزانه برای انجام کارهای نیک داشته باشیم.

نظر پر مهر شما

دنبال کنید

ما را در شبکه اجتماعی همراهی و دنبال نمایید.