خوب باشم

چای به پاکبان عزیز

⁠کار نیک روزانه شماره ۱

چای به پاکبان عزیز

🔶 ⁣#انجام_کارنیک_روزانه

❇ پیشنهاد مون :

پاکبان و یا باغبان عزیزی را رو دیدید یک چای، شربت و اب آن را مهمان کنید.

صبح ها پاکبان های عزیز معمولا را به یک صبحانه دعوت کنیم …

 

نظر پر مهر شما

دنبال کنید

ما را در شبکه اجتماعی همراهی و دنبال نمایید.