خوب باشم

خدا در دل‌های زنده و چهره‌های گشاده ساکن است

کسی که چهره‌ای عبوس دارد،

تابوتِ دلِ مرده‌ی خویش را بر چهره‌اش حمل می‌کند.

خدا در دل‌های زنده و چهره‌های گشاده ساکن است.

مسیحا برزگر

#گشاده_رو_باشیم

نظر پر مهر شما

دنبال کنید

ما را در شبکه اجتماعی همراهی و دنبال نمایید.