خوب باشم

بهترین راه برای شروع یک روز خوب,

“بهترین راه برای شروع یک روز خوب این است که وقت بیدار شدن به این فکر کنیم که در این روز بتوانیم حداقل برای یک انسان شادی خلق کنیم.”

فردریش نیچه

#شادی_خلق_کنیم

نظر پر مهر شما

دنبال کنید

ما را در شبکه اجتماعی همراهی و دنبال نمایید.