خوب باشم

از فکر و خیال های منفی فاصله بگیرید

#افکار شما تبدیل به شما می شوند.

از فکر و خیال های منفی فاصله بگیرید.

دکتر علیرضا آزمندیان

#انجام_کارنیک_روزانه

#مثبت_بیندیشیم

نظر پر مهر شما

دنبال کنید

ما را در شبکه اجتماعی همراهی و دنبال نمایید.