خوب باشم

احترام به علائم راهنمایی

⁠کار نیک روزانه شماره ۳

کاش همه جا این بشه یک رفتار پسندیده که عابرین پیاده هم به علائم راهنمایی دقت کنن و احترام بگذراند.

🔶 ⁣#انجام_کارنیک_روزانه

❇ پیشنهاد مون :

بیاییمو وقتی چراغ سبز هست چند دقیقه ای صبر کنیم و هنگامی که چراغ قرمز شد، بعد از خط عابر پیاده عبور کنیم.

نظر پر مهر شما

دنبال کنید

ما را در شبکه اجتماعی همراهی و دنبال نمایید.